SPEECHES

Message to the Philippine Army

Delivered at Ricarte Hall, PAOC, FBMM, Headquarters, Fort Bonifacio, April 17, 2023 Maraming salamat sa imbitasyong ipinaabot ninyo sa inyong abang lingkod upang makadaupang palad

Read More »