To protect and keep the public informed, PH should keep a database of sex offenders — Jinggoy

TO monitor and track sex offenders in the community, Senator Jinggoy Ejercito Estrada proposed the establishment of a national database of sex offenders, a piece of easily available and accessible information to local law enforcement agencies and their foreign counterparts. 

“The many special penal laws against sex-related offenses so enacted of late shall be futile unless ample public protection and warning is provided for,” Estrada said in explaining the necessity of Senate Bill No. 1291 or the proposed “National Sex Offender Registry Act.” 

It’s unfortunate, he said, that a number of sex offenders who have been apprehended and convicted were still able to consummate their fiendish schemes against unsuspecting victims by relocating elsewhere. 

The proposed measure, Estrada explained, aims to establish a national sex offender registration database that may be of use not only to the general public but also to various non-government organizations working for the protection of women and children who more often than not are the target victims of sex-related offenses. 

The National Sex Offender Registry Database proposed to be set up and handled by the Department of Justice (DOJ) shall contain the names and other pertinent details of sex offenders who reside or travel to the country. It will be available and accessible to the Philippine National Police (PNP), the National Bureau of Investigation (NBI), and concerned law enforcement agencies. It can be shared between countries and respective law enforcement agencies if deemed necessary for the proper registration and identification of sex offenders.  

Under Estrada’s bill, convicted sex offenders, prior to being released from imprisonment, shall register and regularly update the province, city, or municipality where they are residing, employed, or studying. They have 10 days to update their registration if there are changes in their address, employment, or school. Failure to do so will be meted with one to five years of imprisonment and a fine of P10,000.

Those convicted in local and foreign courts shall remain in the registry for life and will be required to appear at least once a year before the local police in their place or residence to personally verify their information. 

Included in the measure is the conduct of an information and education campaign to be spearheaded by the DOJ and the PNP to raise public awareness of the existence of the registry and ensure that law enforcement agencies are able to access and use it.

Estrada said a number of countries have already enacted similar legislation after the United States passed its national-level sex offender registration law in 1994. 

“Hindi layon ng panukalang batas na ito na hiyain ang mga convicted sex offenders, bagkus, ang layunin nito ay para makatulong sa pagbabala sa komunidad sa kinakailangang proteksyon ng mga bata at lipunan sa krimen na kagagawan ng mga sexual predators,” the senator said. 


Jinggoy itinutulak ang pagtatatag ng database ng sex offenders

ITINUTULAK ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada ang pagtatatag ng isang pambansang database ng mga sex offenders na mapagkukunan ng impormasyon ng mga lokal na ahensyang nagpapatupad ng batas maging ang kanilang foreign counterparts.

“Maraming special penal laws laban sa mga sex-related offenses nitong mga nakaraang taon ngunit mawawalan ito ng saysay kung walang sapat na ibinibigay na proteksyon at pagbabala sa publiko,” paliwanag ni Estrada sa pagpapahalaga sa pagsasabatas ng kanyang Senate Bill No. 1291 o ang panukalang “National Sex Offender Registry Act.” 

Aniya, nakakalungkot na mayroong mga sex offenders na nahuli at nahatulan na ng pagkakakulong ay nagagawa pa rin na makapambiktima sa pamamagitan ng paglipat sa ibang lugar.  

Paliwanag ni Estrada, layon ng kanyang panukalang batas na magtatag ng pambansang sex offender registration database na maaaring magamit hindi lamang ng publiko kundi maging ang iba’t ibang non-government organization na nagsusulong na maproteksyunan ang mga kababaihan at mga bata na kadalasang nagiging target na biktima ng mga ganitong klaseng kriminal. 

Sa ipinapanukalang National Sex Offender Registry Database, ang Department of Justice ang magtatatag at mangangasiwa nito at maglalaman ito ng mga pangalan at iba pang mahalagang detalye patungkol sa mga sex offender na naninirahan o naglalakbay sa bansa. 

Ito ay maaaring magamit ng Philippine National Police (PNP), National Bureau of Investigation (NBI) at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas. Maaari rin itong ibahagi ng mga nasabing ahensya sa kanilang counterparts sa ibang bansa kung kinakailangan.

Sa ilalim ng panukalang batas ni Estrada, bago makalaya mula sa pagkakakulong ang mga nahatulang sex offender, kailangan muna nilang magparehistro at regular na mag-update sa probinsya, lungsod o munisipalidad na kanilang kinabibilangan o kung saan sila naninirahan, nagtatrabaho o nag-aaral. Sakaling may pagbabago sa mga nasabing impormasyon, binibigyan sila ng 10 araw para mai-update ito at kung bigo nilang gawin ito ay mapapatawan sila ng isa hanggang limang taon na pagkakakulong at multa na P10,000.

Ang mga nahatulan ng mga lokal maging ng korte sa ibang bansa ay habambuhay na nakarehistro at kinakailangang humarap kahit isang beses isang taon sa harap ng lokal na pulisya sa kanilang lugar o tirahan upang personal na patotohanan ang kanilang idineklarang impormasyon.

Sakop rin ng panukalang batas ang pagsasagawa ng information and education campaign na pangungunahan ng DOJ at PNP para itaas ang kamalayan ng publiko sa pagkakaroon ng registry at matiyak na maa-access o magagamit ang impormasyong ito ng mga ahensyang nagpapapatupad ng batas. 

Sinabi ni Estrada na marami ng bansa ang napapatupad ng ganitong batas matapos maipasa ng Estados Unidos ang national-level Sex Offender Registration law noong 1994. 

“Hindi layon ng panukalang batas na ito na hiyain ang mga convicted sex offenders, bagkus, ang layunin nito ay para makatulong sa pagbabala sa komunidad sa kinakailangang proteksyon ng mga bata at lipunan sa krimen na kagagawan ng mga sexual predators,” sabi ng senador.