On amending the term limits provision of the Constitution

Lumalakas muli ang panawagan na amyendahan ang ating Saligang Batas. Kasama dito ang mga panukala na baguhin at palawigin ang termino ng mga opisyal ng pamahalan. Hindi po ako sang-ayon dito. I have always been consistent with my stand that to amend the provisions on the terms of office of elected officials would be self serving. May mga probisyon sa Konstitusyon na mas nangangailangan ng tuon at pansin, gaya ng pag-update sa economic provisions para makalikha ng maraming trabaho at maipanumbalik ang sigla ng ekonomiya matapos ang pandemya. Sa aking palagay, iyon ang mas magandang pag-aralan natin, paano makakatulong ang pag-amyenda ng mga iyon sa pagsusulong ng maginhawang buhay para sa ating mga kababayan.