On amending the term limits provision of the Constitution

Lumalakas muli ang panawagan na amyendahan ang ating Saligang Batas. Kasama dito ang mga panukala na baguhin at palawigin ang termino ng mga opisyal ng pamahalan. Hindi po ako sang-ayon dito. I have always been consistent with my stand that to amend the provisions on the terms of office of elected officials would be self…
Read more