VIDEOS

WATCH | 2022 Rally in NCR

Salamat ng marami sa mga nagpakita ng kanilang suporta sa NCR! Naparamdam ninyo sa buong Uniteam ang pagmamahal na magsisilbing inspirasyon namin para tayo ay

Read More »

2022 Rally in Samar

Damo nga salamat, Samar! Sa aking mga nakaraang pagdalo, madalas kong balikan ang mainit ninyong pagtanggap! Hindi kayo nagbabago. Hanggang sa muli nating pagkita, mga

Read More »