JingFlix: Jhel Apolinario

Mag-recap po tayong muli ng JingFlix episode kung saan napaluha sa tuwa si Jhel Apolinario nung siya’y manalo nung April 2021! Mabuti naman Jhel at nakibalita ka sa amin kasama ang iyong ama. Welcome po kayo sa tulong na naiabot ng ating programa!

 

#27SenatorJinggoyEstrada

#KayJinggoyTrabahoAySigurado

#JingFlix