Rally in NCR

Salamat ng marami sa mga nagpakita ng kanilang suporta sa NCR! Naparamdam ninyo sa buong Uniteam ang pagmamahal na magsisilbing inspirasyon namin para tayo ay magtagumpay! Ipanalo natin ito sa Mayo! 👍 

 

#27SenatorJinggoyEstrada

#KayJinggoyTrabahoAySigurado

#Uniteam