Jinggoy proposes new pay hike for 1.9M gov’t employees

Senator Jinggoy Ejercito Estrada filed a bill proposing a new round of take-home pay increases for an estimated 1.9 million government employees.

To increase the salary for government employees, Senate Bill No. 2611 proposes a four-year implementation of the Salary Standardization Law VI, which will be given in four tranches, resulting in a 10 to 46 percent adjustment in their salaries.

“Napaso na noong nakaraang taon ang Salary Standardization Law (SSL) 5 na pinatupad ng nakaraang administrasyon na tumutugon sa tumataas na cost of living o gastusin. Patuloy pa rin naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo kaya dapat ay may kaakibat na pagtaas din sa sahod ang mga kawani ng gobyerno upang sila ay  makapagbigay ng disenteng pamumuhay sa kani-kanilang pamilya,” Estrada, a known labor advocate, said. 

Under SB 2611, the first tranche will grant government workers a 10 percent increase, 11 percent increase for the second tranche or second year of implementation, 12 percent for the third tranche, and 13 percent on the fourth tranche, or an overall 46 percent hike during the covered period of the proposed law. 

The bill covers all civilian government employees, including public school teachers, nurses, salaried personnel in local government units (LGUs), and barangay personnel who get monthly honoraria. Excluded are military and uniformed personnel, government-owned or -controlled corporations (GOCCs) not covered by RA 101 or the GOCC Governance Act of 2011, and individuals whose services are engaged through job orders, contracts of service, consultancy or service contracts with no employer-employee relationship.

The increase in salaries authorized for the President, Vice President, and members of Congress shall take effect only after the expiration of the respective terms of the incumbent officials.  

Estrada underscored the need to modify the salary structure for civilian personnel, saying that the measure seeks to ensure that the compensation for all civilian government personnel is standardized and rationalized across all government agencies to create an enabling environment that will promote social justice, integrity, efficiency, productivity, accountability and excellence in the civil service.

“More importantly, the proposed bill intends to convey the government’s gratitude for their selfless service and utmost dedication to their work. Also, it will make the compensation of government workers competitive, thus helping retain the incumbent employees and attract applicants at the same time. Through this, we can expect a more vibrant and robust civil service in the country,” said Estrada, Chairperson of the Senate Committee on Labor. 


Pay hike para sa 1.9M gov’t employees itinutulak ni Jinggoy

NAGHAIN ng panukalang batas si Senador Jinggoy Ejercito Estrada na naglalayong itaas ng 10 hanggang 46 na porsiyento ang take-home pay ng tinatayang 1.9 milyong kawani ng gobyerno sa loob ng apat na taon. 

Ang panukalang Senate Bill No. 2611 o Salary Standardization Law VI, ay magbibigay ng 10 hanggang 46 porsyentong pagtaas sa sahod ng mga kawani ng gobyerno simula sa Enero 1, 2025 at sa mga susunod na taon kada unang araw ng Pebrero  hanggang 2028. 

“Napaso na noong nakaraang taon ang Salary Standardization Law (SSL) 5 na pinatupad ng nakaraang administrasyon na tumutugon sa tumataas na cost of living o gastusin. Patuloy pa rin naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo kaya dapat ay may kaakibat na pagtaas din sa sahod ang mga kawani ng gobyerno upang sila ay makapagbigay ng disenteng pamumuhay sa kani-kanilang pamilya,” sabi ni Estrada, kilalang tagapagtanggol ng mga manggagawa. 

Sa ilalim ng SB 2611, bibigyan ng 10 porsiyentong dagdag sahod ang mga kawani sa unang bahagi ng pagpapatupad ng panukala, 11 percent sa ikalawang taon, 12 porsyento sa ikatlong bahagi at 13 porsyento sa ika-apat na bahagi o kabuuang 46 porsyentong pagtaas sa loob ng apat na taon na pagpapatupad ng panukalang batas.   

Saklaw ng panukalang batas ang lahat ng civilian government employees kabilang ang mga guro sa pampublikong paaralan, nurses, mga nasa local government units (LGUs) at mga barangay personnel na nakakatanggap ng buwanang honorarium. Hindi sakop nito ang mga nasa military at uniformed personnel, mga government-owned or controlled corporations (GOCCs) na hindi saklaw ng RA 101 o ang GOCC Governance Act of 2011 at mga indibidwal na ang serbisyo ay nasa ilalim ng job orders, contracts of service, consultancy o service contracts na walang ugnayang employer-employee.

Ang pagtaas ng sahod para sa Pangulo, Bise Presidente at mga miyembro ng Kongreso ay magkakabisa lamang pagkatapos mag-expire ang mga termino ng mga kasalukuyang opisyal.

Binigyang-diin ni Estrada ang pangangailangan na baguhin ang salary structure ng sahod para sa mga civilian personnel para matiyak na ang kompensasyon ay standardized at rationalized sa lahat ng ahensya ng gobyerno at masiguro ang pagpapalaganap ng social justice, integridad, kahusayan, productivity, accountability sa civil service. 

“Higit sa lahat, layunin ng panukalang batas na ipamalas ang pasasalamat ng pamahalaan sa kanilang paglilingkod at dedikasyon sa kanilang trabaho. Mapapabuti rin ang kompensasyon ng mga kawani ng gobyerno kaya’t makakatulong ito sa pagpapanatili ng mga kasalukuyang empleyado at makakaakit ng mga aplikante. Sa pamamagitan nito, makakaasa tayo ng mas mahusay at matatag na serbisyong sibil sa ating bansa,” ani Estrada, na siyang tagapangulo ng Senate Committee on Labor.