Jinggoy’s ‘Nars Para sa Bayan’ bill gets committee green light

A BILL providing scholarships to deserving nursing students and a return service program, on top of their mandatory internship program, filed by Senator Jinggoy Ejercito Estrada has been given the green light at the committee level in the Senate.

“Para sa mga nagnanais na makapagtapos ng kursong nursing ngunit wala silang pangtustos, ito na ang magiging kasagutan sa kanilang alalahanin sa gastusin. Kapalit ng scholarship grant ay ang paninilbihan nila sa kanilang pinagmulang bayan o probinsya,” Estrada said referring to his filed Senate Bill No. 2342, or the proposed “Nars Para Sa Bayan Act.”

Estrada welcomed the move of Sen. Francis Escudero, Committee on Higher, Technical and Vocational Education chairperson, who approved in principle SB 2342 during Monday’s committee hearing.

The proposed Nursing Scholarship and Return Service Program (NSRS) provides financial assistance to deserving students in state universities and colleges (SUCs) or partner private higher education institutions (HEIs) in regions where there are no SUCs offering nursing courses. The program covers practically all expenses incurred by the student beneficiary during enrollment.

The NSRS will cover various expenses related to nursing education, including tuition, school fees, book and supply allowances, uniform fees, dormitory and transportation expenses. Additionally, the NSRS will provide financial assistance for nursing board review fees, licensure fees, and internship fees, as well as annual medical insurance and other miscellaneous education-related living expenses.

Students enrolled in the nursing course must carry a full load of subjects every semester and complete the program within the designated time frame set by the SUC or the PHEI. Additionally, they are required to take the board examination one year after finishing the mandatory internship program and fulfill the return service as indicated in the proposed measure.

Upon passing the Nursing Licensure Examination (NLE) administered by the Professional Regulation Commission (PRC), the scholar shall serve in a government public health office, hospital, or any accredited government health facility in his or her hometown or in an underserved municipality close to his or her hometown.

The student who avails a scholarship must complete the return service work within three years from the time of passing the NLE. Failure to comply with this condition would result in the refund of the full scholarship and other benefits, which would be twice its cost, Estrada said.

“Hindi man mapupunan agad ang kakulangan ng bilang ng mga nurses sa ating bansa sa ngayon na nasa kabuuang 127,000, makasisiguro tayo na mayroong mga lisensyadong nurses na makakapagsilbi sa kanilang kinalakihang probinsya o bayan kapag nakapagtapos na sila ng kursong nursing at pumasa na sa licensure exam,” the senator added.


Panukalang scholarship at return service program para sa nursing students, pasado na sa committee level sa Senado — Jinggoy

PASADO na sa committee level sa Senado ang panukalang batas ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada na magtatatag ng scholarship at return service program para sa mga nursing students sa bansa.

“Para sa mga nagnanais na makapagtapos ng kursong nursing ngunit wala silang pangtustos, ito na ang magiging kasagutan sa kanilang alalahanin sa gastusin. Kapalit ng scholarship grant ay ang paninilbihan nila sa kanilang pinagmulang bayan o probinsya,” sabi ni Estrada patungkol sa kanyang inihaing Senate Bill No. 2342 o ang panukalang “Nars Para Sa Bayan Act.”

Ikinatuwa ni Estrada ang hakbang ni Sen. Francis Escudero, chairperson ng Committee on Higher, Technical and Vocational Education, na aprubahan “in principle” ang SB 2342 sa isinagawang pagdinig nitong Lunes.

Ang panukalang Nursing Scholarship and Return Service Program (NSRS) ay magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga karapat-dapat na mag-aaral sa mga state universities and colleges (SUCs) o mga pribadong higher education institutions (HEIs) sa mga rehiyon kung saan walang SUCs na nag-aalok ng kursong Nursing. Sinasaklaw ng program ang halos lahat ng gastos ng mag-aaral.

Sa ilalim ng programang NSRS, tutustusan ng pamahalaan ang iba’t ibang bayarin gaya ng matrikula at iba pang gastusin sa paaralan maging ang pangangailangan sa pambili sa mga libro at kagamitan, uniporme, pambayad sa dormitory at transportasyon. Bukod dito, magbibigay din ng karagdagang tulong pinansiyal para sa bayarin sa nursing board review, licensure at internship, gayundin para sa taunang medical insurance at iba pang mga gastusing may kaugnayan sa edukasyon.

Inaatasan ang mga estudyanteng nasa ilalim ng NSRS na kumuha ng full load ng kanilang subjects sa bawat semester at kumpletuhin ang kurso sa loob ng itinakdang panahon ng SUC o HEI. Bukod dito, kailangan silang kumuha ng board examination sa loob ng isang taon ng kanilang pagtatapos ng mandatory internship program at tuparin ang return service na nakasaad sa panukalang batas.

Kapag pasado na sa Nursing Licensure Examination (NLE) na pinangangasiwaan ng Professional Regulation Commission (PRC), ang iskolar ay dapat na maglingkod sa isang government public health office, pampublikong ospital o anumang pampublikong pasilidad pangkalusugan sa kanyang bayan o probinsya o sa mga munisipalidad na malapit sa kanyang lugar.

Kailangang maisagawa at makumpleto ng iskolar ang return service work sa loob ng tatlong taon mula sa pagpasa sa NLE. Doble ng halaga ng scholarship at iba pang benepisyo ang kailangang ibalik ng iskolar sakaling bigo itong maisakaturapan ang return service work sa itinakdang panahon sa ilalim ng panukalang batas, ayon kay Estrada.

“Hindi man mapupunan agad ang kakulangan ng bilang ng mga nurses sa ating bansa sa ngayon na nasa kabuuang 127,000, makasisiguro tayo na mayroong mga lisensyadong nurses na makapagsisilbi sa kanilang kinalakihang probinsya o bayan kapag nakapagtapos na sila ng kursong nursing at pumasa na sa licensure exam,” dagdag pa ng senador.