Jinggoy: Add 20% discount on travel tax to seniors’ leisure rights

It’s more fun for PH seniors

SENATOR Jinggoy Ejercito Estrada has introduced a bill optimizing the leisure rights of senior citizens by granting them a 20 percent discount on travel tax so they can afford to travel in the country and abroad.

Senator Jinggoy Ejercito Estrada has introduced a bill optimizing the leisure rights of senior citizens by granting them a 20% discount on travel tax so they can afford to travel in and out of the country. Estrada’s bill seeks to make travel more accessible, and enjoyable and acknowledges the financial constraints faced by senior citizens due to retirement or their fixed incomes

“Para sa mga kagaya ko na senior citizen na at nais na makapag-travel sa iba’t ibang lugar, maging sa ibang bansa, malaking bagay kung may diskwento sa mga gastusin nila lalong lalo na sa mga binabayarang buwis. Para sa mga ordinaryong senior citizens, ang matitipid nila ay maaari nilang ipangtustos sa iba pa nilang mga bayarin,” Estrada said.

Estrada has filed Senate Bill No. 2379 which seeks to provide senior citizens a 20 percent discount on travel taxes. The measure, if approved, will effectively amend Section 4 and expand the coverage of Republic Act No. 7432, otherwise known as “An Act to Maximize the Contribution of Senior Citizens to Nation Building, Grant Benefits and Special Privileges and for other purposes” or the “Senior Citizens Act.”

The proposed measure, which seeks to make travel more accessible and enjoyable, acknowledges the financial constraints faced by senior citizens due to retirement or their fixed incomes.

Estrada said the proposed discount is aimed at encouraging the elderly to travel, explore new places, and experience different cultures, ultimately contributing to their overall quality of life.

The senator emphasized that travel fosters social connections and engagement, which are vital for the mental and emotional well-being of senior citizens and their continued participation in national development.

“Kung maisasabatas ito, hindi lang 20 percent at VAT exemptions sa room accommodations, discounts sa restaurants ang mapapakinabangan nila sa pagliliwaliw nila sa iba’t ibang sulok ng bansa,” Estrada said.


Tapyas na 20% sa travel tax ng senior citizens, ipinapanukala ni Jinggoy

NAGHAIN si Senador Jinggoy Ejercito Estrada ng isang panukalang batas na layong bigyan ng 20 porsyentong diskwento sa travel tax ang mga senior citizens para pagaangin ang kanilang gastusin sa tuwing nanaisin nilang makapag-byahe sa loob at labas ng bansa.

“Para sa mga kagaya ko na senior citizen na nais na makapag-travel sa iba’t ibang lugar, maging sa ibang bansa, malaking bagay kung may diskwento sa mga gastusin nila lalong lalo na sa mga binabayarang buwis. Para sa mga ordinaryong senior citizens, ang matitipid nila ay maaari nilang ipangtustos sa iba pa nilang mga bayarin,” ani Estrada.

Inihain ni Estrada ang Senate Bill No. 2379 na naglalayong bigyan ang mga senior citizens ng 20 porsiyentong diskwento sa travel taxes. Kung maaaprubahan, papalawakin nito ang Section 4 sa ilalim ng Republic Act No. 7432 na kilala rin bilang “An Act to Maximize the Contribution of Senior Citizens to Nation Building, Grant Benefits and Special Privileges and for other purposes” o ang “Senior Citizens Act.”

Pangunahing pakay ng panukalang ito na gawing mas abot-kamay at kasaya-saya ang pagbihaye ng mga senior citizen at bawasan ang mga gastusin nila lalo na’t limitado na ang kanilang kakayahan sa pananalapi at karamihan sa kanila ay mga retirado na sa trabaho.

Sinabi ni Estrada na ang iminumungkahi niyang diskwento ay naglalayon na hikayatin ang mga senior citizen na magbiyahe, tuklasin ang mga bagong lugar at maranasan ang iba’t ibang kultura na maaaring makaambag pa sa kanilang pangkalahatang kalidad ng buhay.

Binigyang-diin pa ng senador na ang paglalakbay ay nagpapalakas ng mga ugnayan at pakikilahok sa lipunan na mahalaga para sa mental at emosyonal na kapakanan ng mga senior citizen at sa kanilang patuloy na pakikilahok sa pambansang kaunlaran.

“Kung maisasabatas ito, hindi lang 20 percent at VAT exemptions sa room accommodations, discounts sa restaurants ang mapapakinabangan nila sa pagliliwaliw nila sa iba’t ibang sulok ng bansa,” sabi ni Estrada.