Panayam ni Sass Rogando Sasot ng Statecraft ng SMNI News

Diskusyon ukol sa mga panukalang batas na isinusulong ngayong 19th Congress kasama si Sass Rogando Sasot ng Statecraft.