Pahayag ukol sa pagdiriwang ng “Buwan ng Wikang Pambansa”

Ginoong Pangulo, ang buwan ng Agosto ay itinalagang “Buwan ng Wikang Pambansa” sa ilalim ng Pampanguluhang Proklamasyon Bilang Isang Libo at Apatnapu (1041) ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na inilathala noong 1997.  Ipinapahayag nito ang taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa tuwing ika-isa hanggang ika-tatlumpu’t isa ng Agosto. Gayundin, sa darating na ika-labing…
Read more