New legislated wage hike in the offing – Jinggoy

A BILL mandating a P100 daily pay increase for minimum wage earners, estimated to be around 4.2 million nationwide, has been approved by the Senate on third and final reading. 

“Let it be said that this august chamber is responsive to the needs of our kababayans, especially on the back of rising cost of living and soaring prices of basic commodities. Thus, the Senate has proposed to hike the daily minimum wage rate by P100 for workers in the private sector,” said Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Chairperson of the Senate Committee on Labor.  

Under this measure, all minimum wage earners in the private sector in the entire country, whether agricultural or non-agricultural, are entitled to the increase. 

The last legislated wage hike that was implemented in the country dates back to 1989 with the enactment of Republic Act No. 6727 or the Wage Rationalization Act, which effectively declared that wages would be set on a regional basis by the regional wage boards. 

While cynics say that implementing the proposed law could adversely impact on businesses and impede economic growth, Estrada defended that a flourishing economy relies on the vitality of its workforce, who are considered the lifeblood of enterprises. 

“At dapat nating pangalagaan at unahin ang interes ng ating mga manggagawa,” the labor advocate pointed out. 

“Let us not underestimate the ripple effect of the Senate’s collective action. A higher minimum wage does not only impact the lives of those directly affected but reverberates throughout our communities, stimulating local economies, and ensuring that people would have more money in their pockets to meet their basic needs,” said Estrada. 

The bill received 20 affirmative votes and zero negative votes. 


Umentong P100 para sa minimum wage earners pasado na sa Senado – Jinggoy

PASADO na sa Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na magbibigay sa tinatayang 4.2 milyon na minimum wage earners sa bansa ng karagdagang P100 sa kanilang arawang sahod.

Sa kanyang manifestation, sinabi ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada, Chairperson ng Senate Committee on Labor, na ang pag-apruba ng Senate Bill No. 2534 ay pagtugon sa pangangailangan ng mga manggagawa sa gitna ng tumataas na halaga ng pamumuhay at presyo ng mga pangunahing bilihin. 

Sa ilalim ng panukalang ito, lahat ng minimum wage earners sa pribadong sektor sa buong bansa, nasa agrikultural man o non-agricultural na sektor, ay saklaw sa P100 na arawang dagdag-sahod. 

Ang huling legislated wage hike na naipatupad sa bansa ay noong 1989 sa bisa ng Republic Act No. 6727 o ang Wage Rationalization Act, na nagsasaad na ang mga sahod ay itatakda sa rehiyonal na batayan ng regional   wage boards.

Kinontra ni Estrada ang mga sumasalungat sa panukalang batas na nagsasabi na magkakaroon ito ng negatibong epekto sa mga negosyo at makakahadlang sa paglago ng ekonomiya. 

Sinabi ni Estrada na ang paglago ng ekonomiya ng bansa ay nakasalalay sa umuunlad na estado ng mga manggagawa na itinuturing na lifeblood ng mga negosyo sa bansa. 

“At dapat nating pangalagaan at unahin ang interes ng ating mga manggagawa,” sabi ng mambabatas na tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga manggagawa. 

“Huwag nating balewalain ang epekto ng kolektibong aksyon ng Senado. Ang mas mataas na minimum wage ay nakakaapekto hindi lamang sa mga manggagawa kundi maging sa ating mga komunidad. Pinapasigla rin nito ang lokal na ekonomiya at tinitiyak na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng pangtustos sa kanilang mga pangunahing pangangailangan,” ani Estrada.

Ang panukalang batas ay nakatanggap ng dalawampung paborableng boto at zero na negatibong boto.