Jinggoy rallies behind the legislation of National Hijab Day

SENATOR Jinggoy Ejercito Estrada today said the bill seeking to institutionalize the declaration of the National Hijab Day every February 1 of every year is a simple yet meaningful piece of legislation that would benefit Muslim women. 

“Through the National Hijab Day, we are encouraging present and future generations to imbibe the culture and spirit behind the practice of wearing hijab as profession of faith, modesty, and dignity,” Estrada said in co-sponsoring Senate Bill No. 1410 under Committee Report No. 8.

The proposed declaration of the National Hijab Day every February 1 is in harmony with the annual World Hijab Day celebration which falls on the same date.

It is the intent of the World Hijab Day to foster religious tolerance, dismantle bigotry and discrimination against Muslim women and promote unity through diversity despite race, color, creed, or religion.

“This is another important step that we are taking through Christian-Muslim Filipino understanding and solidarity,” Estrada said.

The senator lauded Sen. Robinhood Padilla for prioritizing what he described as a simple yet meaningful piece of legislation.

“Batid naman po ni Sen. Robin na lagi akong nakasuporta sa kanyang mga ipinaglalaban, lalo na’t ito ay para sa interes at kapakanan ng ating mga mahal na kapatid na Muslim na malapit na malapit rin po sa aking puso at sa puso ng aking ama na si Pangulong Joseph Estrada,” the veteran lawmaker said.

-end-

Panukalang batas para sa National Hijab Day suportado ni Jinggoy

SINABI ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada na isang simple ngunit makabuluhang panukalang batas ang itinutulak ni Sen. Robin Padilla na pagdedeklara ng Pebrero 1 kada taon bilang National Hijab Day. 

“Sa pamamagitan ng National Hijab Day, hinihikayat namin ang henerasyong ito na maintindihan ang kultura at diwa sa pagsasagawa ng pagsusuot ng hijab bilang pagpapahayag ng pananampalataya, kababaan ng loob at dignidad,” ani Estrada sa kanyang co-sponsorship speech sa Senate Bill No. 1410 na nasa ilalim ng Committee Report No. 8.

Ang nasabing panukalang deklarasyon ng National Hijab Day tuwing Pebrero 1 ay naaayon sa taunang World Hijab Day na ipinagdiriwang sa parehong petsa. 

Layon ng World Hijab Day na itaguyod ang kalawakan ng kaisipan ukol sa usaping relihiyon, tapusin ang bigotry at diskriminasyon sa mga kababaihang Muslim at itaguyod ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng lahi, kulay, paniniwala o relihiyon.

“Isang mahalagag hakbang ito upang maitaguyod ang pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga Pilipinong Kristiyano at Muslim,” sabi ni Estrada.

Pinuri ni Estrada si Padilla sa pagbibigay prayoridad nito sa isang simple ngunit makabuluhang panukalang batas. 

“Batid naman po ni Sen. Robin na lagi akong nakasuporta sa kanyang mga ipinaglalaban, lalo na’t ito ay para sa interes at kapakanan ng ating mga mahal na kapatid na Muslim na malapit na malapit rin po sa aking puso at sa puso ng aking ama na si Pangulong Joseph Estrada,” sabi ng beteranong mambabatas.