Jinggoy pushes upgrade of 28-year-old disability pension

CALLING it a grave injustice to war veterans, Senator Jinggoy Ejercito Estrada has enjoined his fellow senators to upgrade the 28-year-old disability pension of disabled veterans, the value of which under the current cost of living is only worth P287.

Jinggoy calls on colleagues to pass a bill increasing veterans’ disability pension: Senator Jinggoy Ejercito Estrada, on Tuesday, November 22, 2022, sponsors on the floor a measure proposing a 350% to 488% increase in the disability pension of disabled veterans. Estrada, Chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation, said it has been 28 years since the law providing for the said benefit has been amended. (Office of Senator Jinggoy Ejercito Estrada/ Rey Javelosa)

The P1,000 to P1,700 monthly pension for military veterans and their dependents under RA 6948 has remained stagnant for almost three decades, Estrada said in sponsoring Senate Bill No. 1480.

“Needless to say, the amount is already grossly inadequate to provide for their needs, considering the high cost of living today and the state of health they are in. By all metrics, the value of P1,000 in 1994 is undoubtedly much, much lower in 2022, with almost 250% price increase since. Ang halaga ng isang libo noon ay P287 na lamang ngayon. Hindi na po sapat ang benepisyong tinatanggap ng ating mga beterano, lalo na sa harap ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pangunahing pangangailangan,” he said.

Estrada underscored the necessity of providing the veterans with a minimum of P4,500 monthly disability pension, and a maximum of P10,000 and P1,000 for the spouse and each unmarried minor child.

The increase in the said benefits will be afforded to qualified beneficiaries of 4,386 veteran pensioners, 204 of whom are already centenarians, the oldest being a 112-year-old World War II veteran; 2,276 spouses and 795 minors.

Data provided by the Philippine Veterans Affairs Office (PVAO) shows that there are 1,484 veterans aged between 90 to 99, most of whom are already bed-ridden, Estrada said.

The senator noted that the existing law, which incidentally was co-authored and sponsored by his father, former President Joseph “Erap” Estrada during the 8th Congress, was last adjusted in 1994.

“In their twilight years, they are still fighting, albeit a different battle altogether.  It is a simple gesture of gratitude and appreciation for the invaluable service, loyalty, and gallantry of our military veterans, to whom we owe the freedom, democracy, and peace we all enjoy today,” Estrada said.

“As PVAO stated during our hearing, for our veterans, it means additional disposable income that they can use for their everyday living expenses. But more so, it is a reassurance to our veterans that we are not forgetting them and a tangible manifestation of the whole government’s continued pledge to ensure the welfare of our country’s veterans by guaranteeing their pension is responsive to their current needs,” he added.

-end-

Jinggoy, itinutulak ang pagtaas ng disability pension para sa mga beterano 

HINIHIKAYAT ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada ang kanyang mga kasamahan sa Senado na repasuhin ang disability pension ng mga beteranong may kapansanan na tatlong dekada nang hindi nababago. 

Ayon kay Estrada, isang matinding kawalan ng hustisya para sa mga benepisyaryo ang buwanang pension na ang kasalukuyang halaga ay naglalaro lamang sa P287. 

Ang P1,000 hanggang P1,700 na buwanang pension para sa mga beteranong sundalo at kanilang mga sustentado sa ilalim ng RA 6948 ay hindi nadagdagan sa nakalipas na 28 taon, sabi ni Estrada sa kanyang sponsorship speech sa Senate Bill No. 1480. 

“Kung isasaalang-alang ang mataas na halaga ng pamumuhay ngayon at lagay ng kanilang kalusugan, kakarampot na lamang ang halaga nito bilang pantustos sa kanilang pangangailangan. Kung susumahin, masyado ng mababa ang halaga ng P1,000 noong 1994 dahil tumaas na ng 250% ang presyo ng mga bilihin mula noon. Ang halaga ng isang libo noon ay P287 na ngayon. Hindi na po sapat ang presyo ng tinatanggap ng ating mga beterano, lalo na sa harap ng pagtaas ng mga bilihin at mga pangunahing pangangailangan,” aniya.

Binigyang-diin ni Estrada ang halaga ng pagtaas ng pensyon ng mga beterano, mula sa buwanang minimum na P4,500 para sa may kapansanan, at pinakamataas na P10,000 at P1,000 para sa asawa at bawat menor de edad na anak.

Ang pagtaas sa nasabing mga benepisyo ay ipagkakaloob sa mga kwalipikadong benepisyaryo na kabilang sa 4,386 beteranong pensiyonado. Nasa 204 sa kanila ang mga centenarians  na, at ang pinakamatanda ay isang 112 taong gulang na beterano ng World War II; 2,276 na asawa at 795 menor de edad na anak ng mga beteranong sundalo.

Ayon sa datos na ibinahagi ng Philippine Veterans Affairs Office (PVAO), napag-alaman ni Estrada na umaagot sa 1,484 ang mga beteranong nasa edad 90 hanggang 99 at karamihan sa kanila ay bed-ridden na. 

Ang umiiral na batas na nagkataong co-author at itinaguyod ng kanyang ama na si dating Pangulong Joseph “Erap” Estrada noong 8th Congress, ay huling inamyendahan noong 1994.

“Kahit na nasa dapithapon na sila ng kanilang buhay at patuloy pa rin silang nakikipagdigmaan sa naiibang laban. Ito ay isang simpleng pasasalamat at pagpapahalaga sa napakahalagang serbisyo, katapatan, at katapangan ng ating mga beterano sa militar, na pinagkakautangan natin ng kalayaan, demokrasya, at kapayapaan na tinatamasa nating lahat ngayon,” sabi ni Estrada.

“Sa isang pagdinig, nabanggit ng PVAO na nangangahulugan ito ng karagdagang disposable income na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pamumuhay para sa ating mga sundalong beterano. Ngunit higit pa rito, ito ay isang katiyakan sa ating mga beterano na hindi natin sila nakakalimutan at isang tangible na pagpapakita ng patuloy na pangako ng buong gobyerno na tiyakin ang kapakanan ng mga beterano ng ating bansa sa pamamagitan ng paggarantiya na ang kanilang pensiyon ay tumutugon sa kanilang kasalukuyang pangangailangan,” dagdag niya.