Dagdag sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila, aprubado na!

1k taas ng buwanang sahod ng mga kasambahay sa NCR ay isang napakagandang balita! Kaya naman, naniniwala akong kahit paano ay maiibsan nito ang pasanin na inyong kinakaharap. Makakaasa kayo na patuloy nating pagsusumikapang mapabuti pa ang inyong kalagayan at isusulong ang inyong kapakanan pati na rin ng inyong pamilya.

1k taas ng buwanang sahod ng mga kasambahay sa NCR ay isang napakagandang balita! Kaya naman, naniniwala akong kahit paano ay maiibsan nito ang pasanin na inyong kinakaharap. Makakaasa kayo na patuloy nating pagsusumikapang mapabuti pa ang inyong kalagayan at isusulong ang inyong kapakanan pati na rin ng inyong pamilya.