Pabisita sa Ilocos, Tarlac at Zambales

Iisa ang sigaw ng suporta sa Norte, magmula Ilocos hanggang Tarlac at Zambales, para sa Uniteam! Malinaw na si BBM ang napupusuang pinuno ng mga lalawigan. Kahit saan kami magpunta, nakikita namin ang libo-libong mamamayan na naghahangad ng pinagkaisang bayan!

#27SenatorJinggoyEstrada

#KayJinggoyTrabahoAySigurado

#Uniteam