SJE PLATFORM

Ang aking platapormang pro-trabaho, meron nang GIF na puwedeng ipasa sa pamilya at mga kaibigan para sa Mayo 9! Because we care, kindly share! (wink) Salamat po!

 

#27SenatorJinggoyEstrada

#KayJinggoyTrabahoAySigurado

#Uniteam