GOOD VIBES – VISAYAS

Malapit sa puso ng lahat ang kasabihang napakahalaga sa paghahanapbuhay.

Huwag ikakahiya ang trabaho kahit minamaliit ng ibang tao. Ang importante ay ang marangal na pagsisikap alang-alang sa kapakanan ng pamilya.