TARLAC CAROUSEL

Dakal a salamat, Tarlac! Ang ating pagtitipon ay isang tunay na pagbangon patungo sa bayang ipagkakaisa ng gobyernong matulungin. Tuwang-tuwa si BBM at ang buong Uniteam sa kinalabasan ng ating pagsasama!

 

#27SenatorJinggoyEstrada

#KayJinggoyTrabahoAySigurado

#BBMSara2022

#Uniteam