SJE PLATFORM – Tagalog

Hatid ko sa sa manggagawang Pilipino ang plataporma na may tatak ng aking suporta, noon pa man hanggang ngayon. 

 

Trabaho para sa lahat ang daan sa pagbangon nating muli!

 

#27SenatorJinggoyEstrada

#KayJinggoyTrabahoAySigurado

#Uniteam