JingFlix: Julie Bee

Isa munang recap para sa ating Wish Upon a Jing beneficiary noong Dec 10, 2021! Nakatanggap po tayo ng magandang balita mula kay Julie Bee Campasas ng Cebu City! Ang kanyang cute na baby na inilapit sa atin dahil sa karamdaman sa puso ay muli nang sumigla at lumusog! 

 

Salamat at nagkatotoo ang inyong hiling!

 

#27SenatorJinggoyEstrada

#KayJinggoyTrabahoAySigurado