Davao + Caraga Slideshow Video

Kan Jinggoy Estrada, wayay bijaay kay iban iban tah para sa sigurado nga trabaho sanan an pamilya protektado.

 

Jinggoy Estrada para Senado!

 

#27SenatorJinggoyEstrada

#KayJinggoyTrabahoAySigurado

#Uniteam