Fire Prevention Month

Ang March ay Fire Prevention Month. Sa pagpasok ng tag-init, iwasan natin ang panganib na dala ng sunog. 

 

Maniguro tayo at sundin ang mga tips para sa kaligtasan nating lahat!

 

#NationalFirePreventionMonth