La Union visit

La Union!


Kitang-kita ng Uniteam na nagkakaisa tayo sa ating mga paniniwala para sa ikabubuti ng bayan. Makakaasa kayong tutuparin namin ang aming mga pangako. Agyamanak unay!


#27SenatorJinggoyEstrada

#SenadorNgBayan