Uniteam Proclamation Rally SJE Speech Quote

SAMA SAMA TAYONG BABANGON!

PARA SA PILIPINAS,

AT PARA SA BAWAT PILIPINO NA UMAASA SA ATING LAHAT!

#27SenatorJinggoyEstrada

#KayJinggoyTrabahoParaSaLahat

#KayJinggoyTrabahongMayDignidad

#Uniteam

#SamaSamaTayongBabangonMuli