WATCH | JingFlix Swab Caravan in Malabon 2022

Nagtungo po ang ating JingFlix Swab Caravan Team sa Acacia Elementary School sa Malabon para magbigay ng libreng antigen testing. 

Maraming salamat, Mayor Lenlen Oreta at naging posible ito!

 

#JingFlix Swab Caravan #KayJinggoyTrabahoMoAySigurado #KayJinggoyPamilyaMoAyProtektado #SamaSamaTayongBabangonMuli