Helping the poor

Sa tulong ng dedicated government officials at masisipag na public servants, mapapadali ang pagbangon natin mula sa hirap ng pandemya! 

Kasama ninyo ako sa laban na ito!

#KayJinggoyTrabahoMoAySigurado #KayJinggoyPamilyaMoAyProtektado #HelpingOthers #PublicService #SenatorWork #ForTheFilipino