WATCH | Batangas Visit 2022

Batangas ang huling lugar na aming binisita bago mag holidays. Ako ay nakipagkita sa kanilang mga namamahala at nagkaisa kami sa pag-abot ng supporta.  Tuloy-tuloy ang laban ng sambayanan upang bumangon at bumawi ngayong 2022. Ka-Isa at Ka-Masa nyo ako, Batangueño! 

#AnakNgMasa #JinggoyEstrada #Batangas #BatangasVisit #CourtesyCall #CityofBatangas