WATCH | Parañaque and Pasay Visit 2022

Noong nakaraang linggo, bumisita ako sa Parañaque at Pasay. Nakihalubilo ako sa masigasig at magaling na mga pinuno roon, sina Mayor Edwin Olivarez at Mayor Imelda Calixto-Rubiano. Pinagusapan namin ang kanilang mga nasasaisip at pangarap sa nasabing mga lugar. Kasangga niyo ako upang mas mabilis nating marating at maisakatuparan ang mga plano sa Parañaque at Pasay, mga Ka-Masa. Mabuhay po tayong lahat!

#AnakNgMasa #KasamaKaMasa #KaisaAkoNgMasa