WATCH | Bulacan visit 2022

Maraming salamat sa mga Ka-Masa natin sa Bulacan para sa mainit ninyong pagsalubong sa aking pagbisita!
Nagkaroon tayo ng mga courtesy call kasama ang ilan sa mga opisyal sa iba’t-ibang lalawigan ng Bulacan para pag-usapan ang mga maaari nating ibigay na tulong sa mga susunod na pagkakataon.
#AnakNgMasa #JinggoyEstrada #KaisaAkoNgMasa